Ledning/Management

 • Projektledare, förändringsledare och uppdragsledare 
 • Förstudier
 • Processkartläggningar nuläge och börläge
 • Processledning
 • Nuläge- och börläge analyser av verksamheten
 • Stöd i frågeställningar kring ledning, process, projekt, organisation och ekonomi
 • Övriga verksamhetsanalyser och övrigt förekommande verksamhetsarbete
 • Rapportskrivning och strategiformulering
 • Leda grupparbeten/workshoparbeten
 • Interimschef

Ekonomi/HR

 • Projektledare, förändringsledare och uppdragsledare 
 • Processkartläggningar
 • Nuläge- och börläge analyser
 • Rapportskrivning och strategiformulering
 • Avtalshantering
 • Framtagande av SLA:er
 • Stöd vid arbete relaterat till internkontroll/internrevision

IT

 • Projektledare i samband med systembyte alternativt förändring av verksamhetsprocesser
 • Processkartläggningar
 • Översätta verksamhetsbehov till IT
 • Verka som länk mellan IT och verksamhet
 • Koppla verksamhetsprocesser till/från diverse affärssystemen
 • Visst stöd kopplat till internkontroll