Exempel på tidigare erfarenheter och uppdrag

Nedan följer ett utplock av tidigare erfarenheter/uppdrag:

 

 • Processkartläggning (stödprocesser, huvudprocesser och systemprocesser)
 • Projektledare för Offshore (Nearshore) projekt
 • Projektledare för Insourcing projekt
 • Gapanalyser inkl. rekommendationer på åtgärder
 • Förändringsledare
 • Implementerat processtyrning inkl. modell och verktyg
 • Interims chef och övrigt ledningsarbete
 • Projektledare för införande av HR och lönesystem
 • Projektledare för förstudier inom området HR/lön
 • Projektledare för införande av nya system och verktyg
 • Kartläggning av integrationer 
 • Kravställare och även framtagande av rapportstöd
 • Implementering av BI verktyg för uppföljning av tid samt HR information (kravställning, verifiering, implementering och rapporter)
 • Implementering samt ledning av arbete relaterat till nytt koncerngemensamt HR-system/master data system för större nordisk koncern
 • Kravsammanställningar
 • Projektledare  för flertal projekt/delprojekt inom ramen av Sarbanes Oxley Act på större internationella koncerner med multinationella projektdeltagare
 • SOX 404 – fastställande täckning risker kopplat till balans och resultaträkning, processanalyser, dokumentering av aktiviteter och kontroller relaterat till signifikanta konton
 • Framtagande och kurshållare inom ramen för internkontroll kopplat till SOX 404
 • Ansvarig för genomförande av centralisering av funktion, flytt av tjänst från UK och DK till SE
 • Standardisering av processer kopplat till Order Management, Customer Service och Finance på internationellt bolag
 • Ledning och implementering av nytt ärendehanteringssystem
 • Ledning av återkommande program inom större organisation
 • Förbättring av processer & verktyg relaterat till avtalshantering och projektuppföljning
 • Kostnadsanalyser med förbättringsåtgärder
 • Avtalsanalyser med förbättringsåtgärder
 • Implementering av avtalshanteringssystem
 • Koordineringsansvarig och implementeringsansvarig av medarbetarundersökning och andra HR relaterade processer/verktyg
 • Ledarskap, dels i linjeorganisation och dels temporärt i projektform